Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na webové adrese www.vinonaut.cz (dále "e-shop"). E-shop je provozován Ivanem Dramlitschem IČ : 76249701, se sídlem Jiráskova 585, 538 03 Heřmanův Městec. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty, DIČ : CZ7101019904.

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami nákupu v e-shopu.

2. Objednávka a nákup zboží

2.1 Počet lahví objednaných v e-shopu musí být v násobcích 6 kusů. Rozumí se celkový počet lahví v objednávce, v objednávce můžete kombinovat vína různých druhů. Jiná množství nežli 6 kusů lze objednat pouze po předchozí domluvou s provozovatelem přes email info@vinonaut.cz

2.2. Zákazník má možnost objednat zboží, které je uvedeno v e-shopu třemi způsoby:

  • přidáním vybraného zboží do nákupního košíku, vyplněním kontaktních a fakturačních údajů, výběrem způsobu dopravy a platby a odesláním objednávky do systému e-shopu
  • zasláním objednávky e-mailem na adresu info@vinonaut.cz se specifikací objednaného zboží počet kusů a výběrem způsobu dopravy a platby.
  • telefonicky na čísle + 420 608 577 803

2.3 Po zadání objednávky jedním ze způsobů uvedených v bodu 3.2 obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně sdělenou v průběhu telefonické objednávky, oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás, prosím. O Vaší objednávce jsme také okamžitě informováni i my, zkontrolujeme ji, ověříme dostupnost zboží v našem skladu a pokud zjistíme, že nic nebrání distribuci zboží, objednávku potvrdíme. V tom případě jste informováni e-mailem o potvrzení objednávky. V případě problému z důvodu možného dočasného nedostatku Vámi objednaného vína Vás budeme obratem kontaktovat.

2.4 V případě, že víno daného ročníku již není v nabídce, bude automaticky nahrazeno vínem ročníku následujícího.

2.5 Objednávka zboží je závazná a řídí se těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v kapitole 4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

2.6 Zboží objednané na e-shopu je možno uhradit následujícím způsobem:

- v hotovosti při převzetí objednaného zboží- tzv. "Dobírka"
- platební kartou (metoda stripe)
- bankovním převodem


2.7 Dodací lhůta je zpravidla 4 pracovní dny, počítáno od dne následujícího zadání objednávky. V případě platby bankovním převodem tato lhůta začíná dnem následujícím přijetí platby na účtu provozovatele. Pokud by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás informovat. V případě vyzvednutí zboží v sídle provozovatele je zboží zpravidla k dispozici následující pracovní den po zaslání objednávky. V tomto případě provozovatel zašle potvrzení, že objednané zboží je k dispozici.

3. Reklamace, odstoupení od smlouvy

3.1 Provozovatel vybaví zboží veškerými doklady, které se k němu vztahují.3.2 Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat počet balení a neporušenost obalů a převzetí zboží přepravci potvrdit. V případě viditelného poškození zásilky má zákazník právo převzetí zboží odmítnout.

3.3 Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným skladováním. Tj. záruka se vztahuje pouze na zjevné vady chuti a vzhledu.

3.4 Reklamace musí být podána neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží, e-mailem na adresu info@vinonaut.cz. Reklamované zboží musí být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do dvou třetin obsahu. K reklamaci je třeba přiložit kopii dokladu o zaplacení zboží, které je reklamováno. V případě oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí náhradního zboží zákazníkovi hradí provozovatel.

3.5 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy zákazník sdělí provozovateli e-mailem na adresu . Společně s tímto rozhodnutím zákazník přiloží kopii dokladu o zaplacení zboží. Zákazník vrátí zboží do sídla provozovatele osobně nebo jím zvolenou přepravní společností. Náklady na dopravu zboží provozovateli hradí zákazník. Po dodání vráceného zboží a jeho kontrole provozovatelem bude vrácena platba za navrácené zboží do pěti pracovních dnů převodem na bankovní účet zákazníka.

4. Ochrana osobních údajů

Při shromažďování Vašich dat se řídíme zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vaše osobní data jsou důvěrné informace a poskytovatel nesdílí tato data s třetí stranou za žádných okolností. Při objednávce v e-shopu stisknutím tlačítka "Objednat" dáváte souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich nákupech budou shromažďovány. Shromažďování dat je nutné pro zajištění dodávek objednaného zboží a vyřizování případných reklamací. Provozovatel se zavazuje , že na písemnou žádost zákazníka vymaže všechna osobní data a údaje o dosavadních nákupech zákazníka ze své databáze.

5. Mimosoudní vyrovnání

5.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou mezi zákazníkem a provozovatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.3.2015.

6.2 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky upravovat a měnit bez nutnosti informovat zákazníky.

6.3 Pro kupní smlouvu jsou rozhodující podmínky zveřejněné poskytovatelem na e-shopu v den zadání objednávky zákazníkem v e-shopu, e-mailem nebo telefonicky podle článku 2.2.