VINONAUT.CZ

Ivan Dramlitsch

Jiráskova 585
CZ - 53803 Heřmanův Městec
Tel. (00420) 608577803
info@vinonaut.cz
IČO: 76249701
DIČ: CZ7101019904


AUTORSKÁ PRÁVA
© Copyright 2011 Ivan Dramlitsch. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videozáznamy a jejich ztvárnění podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Foto na domovské stránce: Quelle/zdroj: www.deutscheweine.de


ZÁRUKY
Veškeré informace těchto webových stránek dává Ivan Dramlitsch bez záruky k dispozici. I přesto, poskytované informace jsou ve shodě se skutečností, mohou obsahovat nepřesnosti a chyby. Veškeré nabídky jsou volné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje měnit, doplnit nebo vymazat bez speciálního oznámení části stran nebo celou nabídku nebo publikaci na nějakou dobu nebo definitivně zastavit.

ODPOVĚDNOST

obsah nabídky

Autor nepřejímá žádnou záruku za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu prezentovaných informací. Nároky vůči autorovi vznesené z titulu materiálních nebo formálních vad zde poskytovaných informací se vylučují, pokud se nejedná o hrubé porušení zákonných předpisů.
Pokud se z této webové stránky odkazuje na internetové stránky, které neprovozuje vinonaut.cz/Ivan Dramlitsch nepřebírá Ivan Dramlitsch žádnou odpovědnost za jejich obsah.


OCHRANA DAT
Jakmile existuje v rámci internetové nabídky možnost pro zadání osobních nebo obchodních dat (mailových adres, jmen, adres) dochází k uvedení těchto dat ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a proveditelné - povoleno i bez uvedení takových dat resp. po zadání anonymních dat nebo pseudonymu. Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci tiráže nebo srovnatelných údajů jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel a mailových adres třetími osobami pro zasílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Právní kroky proti zasilatelům takzvaného spamu při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.