DOMŮ  |  TIRÁŽ  |  KONTAKT  |  MAPA STRÁNEK  |  PŘIHLÁSENÍ
Vinonaut / regiony
de/cz


 
Střední Porýní (Mittelrhein) patří se svými 461 hektary k nejmenším německým vinařským regionům. Oblast navazuje na jihu, u města Bingen, na Rheingau a táhne se podél Rýna zhruba 120 kilometrů směrem na sever až před brány Bonnu, bývalého hlavního města SRN. Jižní část tohoto rýnského údolí mezi Bingenem a Koblenzem byla v roce 2002 zapsána na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Tato fascinující říční krajina lemovaná čtyřiceti hrady a zámky tvořila základ pro tzv. „rýnskou romantiku“ („Rheinromantik“), u jejíhož zrodu stály mj. obrazy známého anglického malíře Williama Turnera.
Hlavní charakteristikou místního jedinečného terroiru jsou    >>

 
Rýnské Hesensko (Rheinhessen) je se svými zhruba 25 000 hektary největší německou vinařskou oblastí. Jedná se o 30 x 50 km velkou plochu, situovanou mezi městy Bingen a Mainz na severu a Worms na jihu. Nejdůležitější vinařské obce jsou Bingen, Ingelheim, Nackenheim, Nierstein a Oppenheim. Příznivé mikroklima těchto obcí je dáno bezprostřední blízkostí Rýna. Rýnské Hesensko mělo dlouhou dobu spornou image, protože bylo tradičním dodavatelem nezajímavých masových vín jako negativně proslulé „Liebfrauenmilch“. Orientace na kvalitu počala začátkem 90. let, dnes patří Rýnské Hesensko k nejdynamičteji se vyvíjejícím vinařským regionům Německa, odkud pochází mimořádná bílá i červená vína. Nejdůležitější odrůdy jsou Ryzlink rýnský, Sylván, Dornfelder a Müller-Thurgau. Zajímavost je tzv. „ostrov čererveného vína“ („Rotweininsel“) okolo Ingelheimu, kde se pěstují převážně modré odrůdy. Tuto tradicu založil Karel Veliký, který v roce 766 přivezl révu z Burgundska do Ingelheimu.

 
XXXXX